Детски еко лагери и през 2022

Детски еко лагери и през 2022

В периода 31 март – 10 април в посетителския център на община Тунджа в местността Бакаджик се проведоха нови 5 тридневни детски лагера в рамките на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“. След първите 5 лагера през месец септември миналата година, които преминаха много успешно, отново експерти-еколози и аниматори проведоха с децата от училищата в селата Кукорево, Ботево, Роза, Бояджик и Крумово, пет тридневни занимания, посветени на опазването на застрашени видове прилепи, земноводни и влечуги на територията на община Тунджа. Разходки сред природата, демонстрации на научни методи за наблюдение, срещи „на живо“ с някои от характерните за района животински видове, забавни и образователни игри, лекции и мултимедийни презентации – всичко това предизвика интереса на учениците и спомогна за промяна в  отношението им към застрашените видове и техните местообитания обект на проекта. Работата с подрастващите е от огромно значение при възпитаването на отговорно отношение към околната среда и затова от Фондация „Екология, комуникации и общество“ са отделили специално внимание в информационната и образователна дейност по проекта на заниманията с учениците. За децата и придружаващите ги учители отново бяха осигурени транспорт от и до съответното училище, хранене по 4 пъти на ден, настаняване в базата на община Тунджа в местността Бакаджик, използване на мултимедия и компютри, опитни експерти и аниматори, учебни пособия, рекламни подаръци – раници, шапки, термочаши и химикалки, постоянно присъствие на медицинско лице, почистване на базата, нови спални комплекти, отопление и др.

Образователната дейност по проекта ще продължи с провеждането на лекции-работилници в училищата в община Тунджа, за да могат да се запознаят с темите и децата, които не са имали възможността да участват в лагерите.