Социологическо проучване на „Тренд“ за „Хабитат Тунджа“

Социологическо проучване на „Тренд“ за „Хабитат Тунджа“

В периода 24.09.2021 г. – 03.10.2021 г. в рамките на дейностите по проект „Хабитат Тунджа“ беше проведено социологическо проучване сред населението на община Свиленград за степента на информираност и нагласите на различни групи по проблематиката на проекта.

Изследването беше проведено от Изследователски център „Тренд“ – една от водещите социологически агенции в страната, сред основна извадка от 300 лица над 18 годишна възраст и допълнителни интервюта сред земеделски производители, малцинствени и уязвими групи, учители и ученици, представители на местната власт, представители на НПО, активно практикуващи лов, риболов и туризъм.

На базата на извършеното проучване ще бъде изготвен анализ, чрез който ще бъдат дефинирани заинтересованите страни, както и оптималните решения за конструиране на комуникационните и информационни кампании в рамките на проекта, съдържанието на посланията и тяхната форма, подходящи комуникационни канали и визуални решения, които да подпомогнат популяризирането на дейностите по проекта и тяхното значение за местната общност. Познаването на степента на информираност и нагласите на местната общност е от особено значение при осъществяване на природозащитен проект от такъв мащаб, с цел планиране и изпълнение на най-подходящите консервационни дейности и осигуряване на устойчивост на резултатите от тези дейности.

Проведеното социологическо проучване е солидна база за постигане на тези резултати.