Детски еко лагери за децата на Тунджа

В периода от 1-ви до 11-ти септември 2021 г. в рамките на проекта ще бъдат проведени 5 тридневни детски лагера с деца от училища на територията на община Тунджа. Лагерите ще се проведат в почивната база на общината в местността Бакаджика и ще бъдат насочени към повишаване на информираността на децата по проблемите на опазването на околната среда, застрашените видове и техните местообитания, възпитаване на чувство за отговорност към околната среда, както и придобиване на знания свързани с начините за опазването й. С децата ще се занимават висококваифицирани специалисти-еколози, както и актьори-аниматори, които по забавен и увлекателен начин ще запознаят малките природозащитници с екологичните теми. Игрите и уроците извън „скучните“ класни стаи, сред една от най-красивите местности в региона – Бакаджиците ще спомогне за възпитаването на отговорното отношение към заобикалящата ни среда и нейните обитатели. Със средствата по проекта за децата е осигурено освен комфортно настаняване в почивната база, така също и качествена храна, лектори, педагози, медицинско обслужване и транспорт. През пролетта на 2022 г. ще бъдат проведени още 5 тридневни лагера за деца от община Тунджа, финансирани със средства по проекта.

Снимка: yambolpress.bg